Personeelstekort in de zorg opvangen met technologie en AI

Smart Health and Vitality Lab

Iedere uitgave van Impact Magazine belichten we een project van de interactieve kaart van de Hogeschool van Amsterdam, om de gerealiseerde impact te laten zien. Deze keer staat het Smart Health and Vitality Lab in de schijnwerpers. Het lab ondersteunt studenten, docenten en onderzoekers bij de snelle technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op de vakgebieden van gezondheid, bewegen, sport en voeding.
Het HvA Lab
Het tekort aan zorgpersoneel blijft groeien, en volgens het rapport 'Kiezen voor de houdbare zorg – Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), moet één op de drie mensen zonder ingrijpen over veertig jaar in de zorg werken. Nu is dat één op de zeven. Kunnen technologie en kunstmatige intelligentie (AI) een rol spelen bij het aanpakken van deze uitdaging? Dit is de centrale vraag die onderzocht wordt in het Smart Health and Vitality Lab.
Waar
Het Smart Health and Vitality Lab bevindt zich in de gezondheidscampus van de HvA waar studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld samenkomen. Het lab richt zich onder andere op virtual reality, robots en wearables en heeft als doel bij te dragen aan het tastbaar maken van zorgtechnologie en AI.
Waarom
Technologie en AI zijn van essentieel belang in de gezondheidszorg, maar tot nu toe heeft de zorgsector beperkte ervaring met de toepassing ervan. In de komende jaren zullen technologie en AI zich verder blijven ontwikkelen en naar verwachting een steeds belangrijkere rol gaan vervullen in de zorg. Het Smart Health and Vitality Lab zet zich actief in om studenten, (toekomstige) zorgprofessionals, onderzoekers en docenten te betrekken bij deze ontwikkelingen. Het lab streeft er ook naar de dialoog over de mogelijkheden en kansen van AI in de zorg te faciliteren, evenals mogelijke ethische en privacy-uitdagingen.
Wanneer
Het Smart Health and Vitality Lab maakt onderdeel uit van het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence (CoE AAI), dat in 2021 is opgericht. Het fysieke lab is gestart in 2023, in nauwe samenwerking met de bibliotheek van de HvA.
Impact
De samenwerking tussen het Smarth Health and Vitality Lab en de bibliotheek van de HvA is een voorbeeld van hoe verschillende partijen samen optrekken en impact maken. De bibliotheek heeft ruimte beschikbaar gesteld om studenten op een nieuwe manier op te leiden. Naast boeken is er een digitale tafel waar studenten op zeer gedetailleerde wijze anatomie kunnen bestuderen in 3D, vergelijkbaar met de ervaring van een snijzaal. Daarnaast is het mogelijk om met behulp van virtual reality praktijksituaties na te bootsen, wat waardevol is voor het trainen van gezondheidsprofessionals in communicatie of handelingen aan het bed. Dit motiveert studenten en draagt bij aan gepersonaliseerd leren, terwijl het ook de perceptie van hun eigen rol verandert. De samenwerking met de bibliotheek komt voort uit de gezamenlijke visie op het opleiden van studenten. Werkbezoeken toonden aan dat op veel hogescholen en universiteiten de connectie tussen soortgelijke labs en het onderwijs uitdagend is. Door de aanwezigheid van docenten en medewerkers van de bibliotheek in het lab, wordt de brug naar het onderwijs geslagen.
Deze verweving van AI en gezondheid vinden we ook terug in het onderzoeksproject ‘Samen beter met AI’, uitgevoerd in samenwerking met het Amsterdam UMC. Binnen dit programma helpen fysiotherapeuten en diëtisten bij het herstel van patiënten die na een oncologische operatie intensieve zorg krijgen. Dankzij een activiteitenmeter en een digitaal dagboek voor voeding wordt continu informatie van patiënten gemeten. In plaats van patiënten bij terugkomst in het ziekenhuis te vragen hoeveel zij bewogen hebben, kunnen zorgverleners nu per minuut monitoren hoe actief iemand is en welke inspanningen worden geleverd. Deze monitoring geeft de mogelijkheid om voorspellingsmodellen te ontwikkelen, waarmee zorgverleners het revalidatieproces van patiënten effectiever kunnen begeleiden door het te vergelijken met patiënten die een soortgelijk revalidatietraject hebben doorlopen.
IN DE KOMENDE JAREN ZULLEN TECHNOLOGIE EN AI NAAR VERWACHTING EEN STEEDS BELANGRIJKERE ROL GAAN VERVULLEN IN DE ZORG.
Toekomst
De gezondheidscampus van de HvA wordt de komende jaren duurzaam verbouwd. Het Smart Health and Vitality Lab krijgt binnen deze vernieuwde gezondheidscampus een centrale rol. Samen met de bibliotheek, Het Looplab en het lab van de opleiding Biomedische Technologie van de faculteit Techniek wordt er een innovatie hub gecreëerd, gericht op technologie en AI in de zorg. Deze hub zal een belangrijke rol spelen in de voorbereiding van gezondheidsprofessionals op het ‘nieuwe werken’ met technologie en AI.

Voor verdere informatie of om contact op te nemen met het Smart Health and Vitality Lab, bekijk deze link.
Schetsontwerp gezondheidscampus van de HvA