Gastcolumn

"Teach the world not as it was, but as it will be"

Merei Ligteringen, ambitiecoördinator Digitalisering.
Tijdens mijn loopbaan als IT-auditor heb ik geleerd om waarden als integriteit, transparantie en vertrouwen te borgen. Nu ik in de publieke sector werk, zie ik hoe deze waarden hun uitwerking hebben in de maatschappij. Die maatschappelijke betrokkenheid spreekt mij erg aan. Ook mijn passie voor beweging en gezondheid zie ik terug in de rol van ambitiecoördinator digitalisering. De samenleving, de onderwijssector en de beroepspraktijk zijn volop in beweging. Het geeft mij veel voldoening om de organisatie te begeleiden in die beweging, en een bijdrage te leveren aan de richting ervan.
De ambitie van de HvA op het gebied van digitaal schuilt wat mij betreft in het stukje ‘verantwoord’. Tijdens corona zijn maatschappelijke thema’s als kansen(on)gelijkheid, (gebrek aan) inclusie en mentaal welzijn zichtbaar geworden dankzij de snelle en grootschalige inzet van technologie in het onderwijs. Digitaal toetsen op afstand gaf letterlijk een kijkje achter het beeldscherm en legde verschillen in de thuissituatie van studenten bloot (kijktip: NPO-serie Klassen).
WE MOETEN ER OOK OOG VOOR HEBBEN DAT IEDEREEN MEE KAN KOMEN IN DEZE ONTWIKKELINGEN. HET BEROEP OP ONZE VEERKRACHT IS DAARMEE GROOT.
Data, algoritmes en analytics beïnvloeden vandaag de dag elke beslissing. Daarom is het belangrijk dat we technologie op een verantwoorde manier ontwerpen, gebruiken en toepassen in zowel onderwijs als onderzoek. En dat gaat niet alleen over het benutten van de kansen. We moeten er ook oog voor hebben dat iedereen mee kan komen in deze ontwikkelingen. Het beroep op onze veerkracht is daarmee groot. De AI-fabriek is een mooi voorbeeld van hoe de HvA samen leert onderwijs te innoveren. Naast nieuwe digitale vaardigheden zijn ook andere vaardigheden nodig om onszelf te kunnen verhouden tot elkaar en tot de digitaal georiënteerde maatschappij, zoals kritisch denkvermogen, samenwerking en communicatie. Verantwoorde digitalisering is dus iets wat we dagelijks hebben te praktiseren.
Als afgestudeerd politiek wetenschapper kijk ik met een brede blik naar de HvA van de toekomst. Naast mijn werk voor de HvA beoefen en geef ik Ashtanga yoga. Daarin zie ik een mooie parallel. Yoga is de reis naar zelfrealisatie. Een dergelijk proces van beseffen welke gedeelde waarden, voorkeuren en afhankelijkheden we hanteren in digitalisering is ook gaande op de HvA. Daarbij zijn verschillen er om elkaar te leren kennen en te begrijpen voor welke uitdagingen we staan. Met verkregen inzichten zijn we in staat om meer vanuit wijsheid de gewenste richting in te slaan.

Ik ben me bewust dat verantwoorde digitalisering grotendeels ook een ‘luxeprobleem’ is. Niet iedereen kan het zich permitteren om bezig te zijn met verantwoorde digitalisering. Daarom is het essentieel dat we verbonden blijven in een periode waarin polarisatie en onzekerheid een voelbare sterke onderstroom zijn.
Ik nodig je uit om het debat over verantwoorde digitalisering binnen jouw team verder te brengen. Luister bijvoorbeeld naar POKI.

Het team Digitale Strategie en Informatiebeleid (DSI) biedt begeleiding in SURF Waardenwijzerspel, waarmee ethische vraagstukken rondom digitalisering in het onderwijs en onderzoek besproken kunnen worden. Je kunt ook een event van FLOOR en/of de HvA Digital Community bijwonen. Zoek gerust contact via e.m.ligteringen@hva.nl.