Amfluencers

VOETBAL ALS VEHIKEL VOOR WEERBAARHEID

We kennen Rocky (Roxanne) Hehakaija als podcastmaker, FIFA-character, winnaar van WIDM 2021, public speaker, lid van de Sportraad Amsterdam, lid van de Raad van Advies van HvA en natuurlijk als straatvoetballegende.
Maar de meest indringende impact maakt ze misschien wel met haar Favela Street Foundation. Die gebruikt de universele taal van voetbal om een nieuwe generatie rolmodellen te vormen onder jongeren die te maken hebben met sociale uitsluiting. Denk daarbij aan sociale uitsluiting die gericht is op gender, seksualiteit, huidskleur en statushouders.
Rocky wilde al van kleins af aan positief verschil maken voor een ander. Een logische bijwerking van haar passie voor voetbal en haar opvallende lengte. Ze wist hoe het was om buiten de boot te vallen en hoe dat de manier waarop je naar jezelf kijkt beïnvloedt. Het vormde een verlegen en onzeker meisje, met iets te veel energie en voldoende lef om toch haar mond open te trekken, tot een icoon dat zich inzet voor jongeren die te maken hebben met sociale uitsluiting. Ze heeft het liever niet over kansarme jongeren, want dat vindt ze te veel een frame. Rocky vindt het fijn om op grassroot-level te werken, zodat je echt ziet welk verschil je maakt in het leven van een kind.
Positieve klei
Het team van Favela Street werkt vanuit de kracht van voetbal aan een nieuwe generatie rolmodellen, zodat zij een positief verschil kunnen maken in hun community’s. Te vaak wordt tegen die jongeren gezegd dat ze iets niet kunnen. Dat heeft enorme impact op hoe je je in de maatschappij beweegt en hoe je denkt dat je toekomst eruitziet. Bij Favela Street worden jongeren vaak voor het eerst in hun leven, gewaardeerd om wat ze wel kunnen. Ze krijgen positieve klei in hun oren gestopt die ze helpt een positiever zelfbeeld te krijgen. Want ook al kun je de wereld niet voor ze veranderen, je kunt ze wel weerbaarder maken.

TE VAAK WORDT TEGEN DEZE JONGEREN GEZEGD DAT ZE IETS NIET KUNNEN. DAT HEEFT ENORME IMPACT OP HOE JE JE IN DE MAATSCHAPPIJ BEWEEGT EN HOE JE DENKT DAT JE TOEKOMST ERUITZIET.

Een nieuwe verhaal schrijven over jezelf
Rocky zet met Favela Street in op duurzame impact. Jongeren die het programma doorlopen geven het positieve effect door aan hun omgeving. Dat gaat over kleine en grote impact. Ze noemt het voorbeeld van Dunya, die een geschiedenis heeft van pleeggezinnen. Door middel van storytelling heeft ze het verhaal waar ze zich voor schaamde, kunnen omzetten naar een versie die gaat over haar kracht. Daarmee was zij het rolmodel dat haar jongere zusje een andere kijk kon geven op de wereld. Belangrijk, omdat uit onderzoek blijkt dat de mentale weerbaarheid onder jongeren en met name meisjes stevig onder druk staat. Iets wat Rocky terugziet in de meiden met wie ze werkt. Toch kijkt ze niet vanuit een slachtofferperspectief naar ze. De jongeren die bij Favela Street binnenstappen zijn jongeren die iets willen ondernemen en aangaan. Het programma is behoorlijk intensief en kent elf modules, waarvan storytelling de grootste is. Die gaat over wie je bent en wat je heeft gevormd. Terugkijken en ophalen wat nodig is om vooruit te kunnen. Door trauma’s om te zetten in kracht en acceptatie leren de jongeren een nieuw verhaal te vertellen over zichzelf. Het voorkomt dat ze later in hun leven tegen dingen aanlopen. Daarmee worden ze ook een nieuwe versie van zichzelf voor anderen en ontstaan nieuwe narratives voor hun community.

JONGEREN DIE MEEDOEN SCOREN HOGER OP SENSE OF BELONGING, COMMUNITY-GEVOEL, WETEN WAT ZE WILLEN, ZELFVERTROUWEN. ZE WETEN BETER WIE ZE ZIJN EN DURVEN DAT UIT TE DRAGEN.
Schaalbaarheid van impact
Die jongeren die bij Favela Street het programma hebben doorlopen, worden als junior sportcoach zelf een motortje in hun omgeving. Ze leren sportactiviteiten organiseren en gebruiken sport als vehikel om jongeren in beweging te krijgen. Sponsors als Nike sluiten graag aan als partner om sport toegankelijker te maken voor deze doelgroep. Die sponsors zijn hard nodig, want vanuit de gemeente bleek het lastig om middelen los te krijgen en Favela Street wil uiteindelijk kunnen opschalen. Daarom heeft Rocky, samen met sportpsycholoog Laura Jonker, gekeken naar een theoretisch kader en de meetbaarheid van de resultaten van Favela Street. Dat meetinstrument neemt ook het ripple effect mee, de impact op de mensen om de persoon heen. Daarmee ontstaat inzicht in het groeipad, wat de motivatie bij de deelnemers zelf versterkt, maar het toont ook aan dat de aanpak van Favela Street werkt. En werken doet het, want jongeren die meedoen scoren hoger op sense of belonging, community-gevoel, weten wat ze willen, zelfvertrouwen. Ze weten beter wie ze zijn en durven dat uit te dragen. Hiermee werkt Rocky aan een beter businessmodel voor Favela Street, zodat de foundation schaalbaar wordt en ook in de toekomst blijvende impact kan maken in het leven van jongeren en hun omgeving.