Koersbepaler

impact is een optelsom

Sta je wel eens stil ergens in onze hogeschool? Neem er eens een uurtje voor, of liever nog twee. Kies een plek waar je rustig kan observeren. Zoek een hoekje waar je lekker zit. Met een mooi uitzicht over de stad of op een kruispunt van liften en hallen.
Laat de stromen van studenten, docenten, lectoren en bezoekers eens rustig aan je voorbijtrekken. Grote kans dat je twee dingen zult ontdekken. De eerste is dat de hogeschool veel weg heeft van een levend organisme. Op het ene moment hyperactief. Het volgende moment in aangename rust. Een hypnotiserend ritme, en als je in die ademhaling van de hogeschool luistert naar de flarden van langstrekkende gesprekken, ontdek je vervolgens dat alles wat hier gebeurt begint bij mensen. Mensen die iets willen betekenen of bereiken vanuit hun persoonlijke drijfveren en overtuigingen. Met al hun emoties, dromen, hun onzekerheden, frustraties en aspiraties en natuurlijk met een enorme hoeveelheid talent.

Impact begint klein

Van dat levende geheel ben jij een onderdeel. Een schakel in het totaal, maar allereerst een individu. Uniek, net als de rest. Je studeert, doceert, doet een onderzoek, haalt een tentamen of inspireert. Dat laatste vaak zonder dat je het in de gaten hebt. Impact op microniveau als je het afzet tegen de ‘grote’ hogeschool in deze ‘grote’ stad. Maar misschien wel essentieel voor je collega of klasgenoot op dat moment. Vanaf het eerste moment in onze community maak je verschil. En dat hoeft niet altijd een maanlanding te zijn.
Impact begint klein, met een steentje in de vijver. Je weet nooit waar de golven elkaar versterken, maar dat het gebeurt is een feit. Soms met indrukwekkende gevolgen. Een baanbrekend inzicht, nieuwe technologie of een revolutionaire aanpak waarover in de pers en op sociale media lovende woorden klinken. Het zijn de resultaten waar we terecht trots op zijn. Maar die een optelsom zijn van kleine acties en iteraties. Die aan kracht hebben gewonnen in de samenwerking met anderen en konden uitgroeien tot iets bijzonders.

IMPACT BEGINT KLEIN, MET EEN STEENTJE IN DE VIJVER. JE WEET NOOIT WAAR DE GOLVEN ELKAAR VERSTERKEN, MAAR DAT HET GEBEURT IS EEN FEIT

Dat is de reden waarom we het met elkaar moeten hebben over impact. Om ons bewust te maken van het effect dat we realiseren. Op individueel niveau en op gebied van de onderwerpen die ons fascineren. Of het nu sport is of techniek, business of menselijke interactie, we leveren een voortdurende bijdrage aan de regio Amsterdam en alles wat er plaatsvindt. Heel direct in het hier en nu, maar ook op de lange termijn. Als je de impact van onze afgestudeerden in de afgelopen 25 jaar bij elkaar optelt, dan zou dat een indrukwekkende wiki opleveren. Bottom line … wat jij doet en bijdraagt is belangrijk en verdient erkenning. Een hogeschool kan alleen maar grote impact maken doordat meer dan 50.000 motortjes elke dag komen opdagen en hun aandeel leveren aan het doel dat voor hen belangrijk is.

De wereld heeft impact hard nodig

Het dagelijks leven zit barstensvol uitdagingen. Het lijkt wel alsof de ene crisis op de andere wordt gestapeld. Tegelijkertijd ziet de wereld prachtige ontwikkelingen. Nieuwe technologieën en ideeën volgen elkaar razendsnel op met steeds vaker een sturend effect op hoe we leven, werken en omgaan met elkaar. Met die toenemende complexiteit worden de vraagstukken, ook in onze stad en regio, dringender. We kunnen onvoldoende personeel vinden voor de bedrijven en organisaties die onze omgeving laten functioneren. Wonen, energie en onze dagelijkse boodschappen worden duurder. De zorg is steeds vaker overbelast en we vragen ons af of we deze in de toekomst betaalbaar kunnen blijven leveren.

We moeten helaas nog steeds constateren dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt, dat discriminatie soms de kop opsteekt. Dat groepen mensen achterblijven of worden vergeten. Dat we in toenemende mate lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en dat het moeilijker wordt om overeenstemming te vinden. Kijk maar naar de politiek of op sociale media. Kunnen we wel vertrouwen op wat we lezen? En op onze digitale systemen, die constant worden aangevallen door hackers met wie weet welke bedoelingen? En dan is er nog het klimaatvraagstuk. Met een stijgende zeespiegel en een dalende bodem een extra grote uitdaging voor een stad, die twee meter onder de zeespiegel is gebouwd. Het talent dat nu opgroeit, studeert en instroomt op de arbeidsmarkt, komt meer uitdagingen tegen dan eerdere generaties.

Ook dat is de reden dat we het over impact moeten hebben. Want er moeten nieuwe oplossingen komen, die de wereld van morgen laten functioneren. Niet voor niets sluiten we onze communicatie standaard af met ‘Creating Tomorrow’. En die mate van impact kun je niet meer alleen maken. We komen er alleen als we onze gezamenlijke kennis en vaardigheden bundelen. Als hogeschool, als stad en als regio. In alle vakgebieden waarvoor we opleiden en onderzoeken.

Impact is onderdeel van onze missie

Je kan de Hogeschool van Amsterdam zien als een energiecentrale die impact voedt. Hoe we die energie opwekken met onze rollen en taken, verandert mee met de tijd. We waren er altijd al om jonge mensen een beroep te leren. Professionals die niet alleen veel kennis hebben, maar vooral met de vaardigheden om die in de praktijk toe te passen. We hebben geholpen om de arbeidsmarkt te emanciperen, door gelijke kansen te bieden aan vrouwen en mannen. In de loop van de tijd werd het ontwikkelen van nieuwe kennis net zo belangrijk als het overbrengen van bestaande. Met onze 60 lectoraten zijn we als hogeschool steeds meer onderdeel geworden van de praktijk, die we onze gebouwen binnen halen en in de regio opzoeken.
Nu er steeds meer gevraagd wordt van het aanpassingsvermogen van professionals, helpen we ze met nieuw aanbod een leven lang aan kennis, vaardigheden en inzichten. Met 92 opleidingen aan zeven faculteiten hebben we een brede taak. Het zorgt ervoor dat bijna 50.000 studenten van alle achtergronden onderdeel uitmaken van onze diverse community, de samenleving in het klein. In de missie van de HvA staat dat we willen dat al die mensen het maximale kunnen halen uit hun tijd hier. Daarvoor is het belangrijk dat ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Want als zij zich kunnen ontplooien, bouwen we aan meer capaciteit om impact te maken. En zoals gezegd, die is dus hard nodig.

Missie

‘De HvA is een kennisinstelling die met een breed aanbod aan beroepsonderwijs een grote variëteit aan studenten opleidt. Zij kunnen hun talenten maximaal ontplooien om zelfstandig en op een hoog niveau hun professie uit te oefenen. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk en de samenleving in en om een internationaal georiënteerd Amsterdam.’

HET TALENT DAT NU OPGROEIT, STUDEERT EN INSTROOMT OP DE ARBEIDSMARKT, KOMT MEER UITDAGINGEN TEGEN DAN EERDERE GENERATIES

Zeven ambities

Ken je ze eigenlijk, de zeven ambities van de HvA? Ze zijn onderdeel van de strategische koers en terug te vinden in het Instellingsplan 2021 – 2026. De eerste en belangrijkste ambitie zit in onze missie: we willen Impact maken op onze regio Amsterdam. Om dat te realiseren sluiten drie ambities aan op belangrijke maatschappelijke thema’s. Ze staan ook wel bekend als de drie D’s: Die van Duurzaamheid, van Digitalisering en van Diversiteit & Inclusie. Deze thema’s zijn ingrediënten die je in alle impact die we maken terug kunt vinden en die extreem relevant zijn voor het vinden van nieuwe oplossingen voor de stad. Dan hebben we drie ambities die de ideale omstandigheden voor impact mogelijk maken. Ze zitten dicht tegen onze producten en onze organisatie aan. De ambitie Regie op eigen leerpad geeft studenten bewegingsruimte. En die laten we graag ontstaan in een Rijke, stimulerende leeromgeving. Want dat zorgt voor maximale betrokkenheid, motivatie en kansen voor de ontplooiing van iedere student. En daardoor voor impact, die we vaak samen met partners in de stad bereiken. Dan hebben we wel een wendbare, weerbare organisatie nodig die kansen signaleert, creëert en benut. In het belang van medewerkers, studenten en de hele regio Amsterdam.

JE MAAKT AL IMPACT DOOR OP TE KOMEN DAGEN, TE STUDEREN, ONDERZOEKEN OF KENNIS OVER TE DRAGEN

Zo maak je impact

Je maakt dus al impact door op te komen dagen, te studeren, onderzoeken of kennis over te dragen. Je talent en passie voeden jouw ambities. En meestal zijn die heel goed te verenigen met de ambities van de hogeschool. Maar daarmee halen we nog niet het maximale uit onze energiecentrale. Want veel impact blijft onder de oppervlakte, onzichtbaar voor anderen. Zonde, want daarmee missen we de kans om anderen te inspireren met slimme inzichten of sneller op weg te helpen door kennis en learnings te delen. Impact van anderen zien, motiveert namelijk om zelf impact te maken.

We willen faculteiten, centers of expertise, onderzoek en opleidingen zo goed mogelijk verbinden. Zodat we elkaar aan kunnen zetten en uit kunnen dagen. Het vraagt om een vastberaden mindset. Een houding van durven en doen. In een omgeving waar fouten maken onderdeel is van het leerproces. Waarbij we elkaar verder helpen. Het doel van dit magazine en de communicatie eromheen is dat we erkenning en waardering tonen voor de impact, hoe klein ook, die we realiseren. Om die impact een podium en een gezicht te geven.

Sta eens stil bij de impact die jij al maakt. Maar niet te lang, want er moet nog veel gebeuren.

Eugénie Buuron

Programmamanager Instellingsplan en adviseur College van Bestuur

De wereld waarin wij leven, studeren en werken is in transformatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de klimaatcrisis, digitale innovaties, sociale en economische veranderingen en vele andere vraagstukken. De samenleving staat voor grote vraagstukken in nijpende situaties. Oude patronen en oplossingen werken niet meer. We moeten dus snel en effectief zoeken naar nieuwe wegen om goed onderwijs en onderzoek vorm te geven. De Hogeschool van Amsterdam kan en wil daarin een belangrijke rol spelen als grootstedelijke kennisinstelling. Dat vraagt om een enorme inspanning, inventiviteit, bevlogenheid, trial-and-error en om samenwerking met vele partijen binnen en buiten de HvA. En om deze inspanning richting te geven, is in 2021 onze strategische koers voor de komende jaren gedefinieerd, de Hogeschool in 3D voor de toekomst.

Deze koers omvat een aantal ambities waarin we beloftes doen aan onze studenten, onze medewerkers en aan de partners, bedrijven en instellingen waar we mee samenwerken. Het omvat geen uitputtende opsomming van activiteiten die we gaan uitvoeren om de ambities te realiseren, want we willen ons kunnen aanpassen aan wat er nodig is, van wat er van ons wordt gevraagd en we willen kunnen aansluiten op ontwikkelingen die voorbij komen. Maar hoe pakken we dit dan aan. Allereerst zijn het de opleidingen, lectoraten en andere onderdelen van de hogeschool zelf die hun eigen aanpak formuleren en zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het behalen van resultaten, en dus impact maken. Daar waar we dit niet als faculteit alleen kunnen en willen doen, definiëren we HvA brede programma’s. Bijvoorbeeld op het gebied van Blended Learning, roosteren, leven lang ontwikkelen etc. Hier werken we sterk samen.

En tot slot moeten we koers blijven bepalen, richting geven, ervaringen delen, motiveren en ons blijven uitdagen, en dat doen we met ambitietafels. Voor iedere ambitie is een klein team van ambassadeurs gevormd die ervoor zorgen dat het hart blijft kloppen, het water blijft stromen en dat we samen impact maken. Deze aanpak past bij de aard en de bij de besturingsfilosofie van de veelzijdige en veelkleurige hogeschool die de HvA is.

Anne van den Eijnden

Ambitiecoördinator ‘Met partners in de stad de impact vergroten’

De HvA vaart een koers gericht op een toekomst die voortdurend in beweging is en steeds voor nieuwe uitdagingen staat. We moeten flexibel zijn en rekening houden met de veranderingen om ons heen. We zien andere beroepen ontstaan, innovaties in techniek en gezondheidszorg, nieuwe betaalmiddelen in een wisselende conjunctuur en er zijn zorgen om onze energievoorziening en leefomgeving. De uitdagingen zijn complexer geworden en niet meer op te lossen vanuit één belang, één technologie of één opleiding. Ze vragen om een andere aanpak. Kansen liggen waar de kennis en inzet vanuit verschillende disciplines en invalshoeken elkaar raken.

Daarom zoeken we doelbewust de samenwerking op met elkaar en diverse partners om bij te dragen aan creatieve oplossingen. We willen impact hebben op de innovatie- en ontwikkelkracht van de regio en kennisdelen met het beroepenveld. Daarvoor moeten we onze zichtbaarheid vergroten en over de grenzen van onze eigen discipline heen kijken. Ik wil partners uitnodigen en betrekken bij onze rijke leeromgeving en relaties verstevigen en bestendigen. Dan zijn we samen als onderzoekende en ondernemende professionals voorbereid op de toekomst, houden we de motor van onze economie draaiende en geven we antwoorden op wat de samenleving nodig heeft. Immers: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Pavel van Deutekom

Ambitiecoördinator ‘Duurzaamheid’

Dagelijks zie ik hoe klimaatverandering, ongelijkheid, armoede en andere crises negatieve impact hebben op onze samenleving. Als wetenschappelijk instituut zie ik het als onze verantwoordelijkheid om hier iets tegenover te stellen. Bij de HvA begint gelukkig het besef in te dalen dat we nieuwe oplossingen nodig hebben om de wereld van morgen te laten functioneren. Met de energie van 5.000 collega’s en bijna 50.000 studenten kunnen we een leidende rol nemen in de noodzakelijke transformatie van een extractieve naar een regeneratieve samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat al die transformatieve energie gebundeld meer impact kan maken.

Stel dat elke HvA’er jaarlijks één project uitvoert dat bijdraagt aan die betere wereld, en dat we die projecten zichtbaar maken. Dan kunnen we in 2026 met 150.000 initiatieven laten zien dat de Hogeschool van Amsterdam hoge ambities heeft en de beloftes uit het Instellingsplan ook waarmaakt. Alleen samen kunnen we de negatieve impact van eeuwen roofbouw op mens en milieu ombuigen naar iets nieuws. Als “Creating Tomorrow” ons doel is, dan wil ik eraan bijdragen dat alles wat we doen bijdraagt aan een morgen dat regeneratief en circulair is, met gelijke kansen voor iedereen.

Merei Ligteringen

Ambitiecoördinator ‘Verantwoorde Digitalisering’

“Recht en democratie zijn geen producten. Ze zijn niet de uitkomst van een proces, ze worden vooral gedefinieerd door het proces zelf.” Maxim Februari schrijft dat het bereiken van rechtvaardigheid – en daarmee het ontstaan van een morele gemeenschap – het resultaat is van een proces in de samenleving dat gekenmerkt wordt door sociale interactie, dialoog en gezamenlijke besluitvorming. Zo is het ook met (de impact van) digitalisering op het hoger onderwijs, en het ontstaan van publieke waarden die daaraan ten grondslag liggen. Dankzij corona zijn maatschappelijke vraagstukken rond verantwoorde digitalisering versneld aan het licht gekomen die twee kanten van een medaille raken. Enerzijds willen we alle ruimte geven aan de waarde van menselijk contact tijdens het leren.

Tegelijkertijd kan digitalisering helpen om beter in te spelen op de behoeften van onze studenten, docent-onderzoekers, medewerkers en samenwerkingspartners. Dit gaat leven pas door met elkaar in gesprek te gaan, en vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt samen in beweging te komen. Als ambitiecoördinator Verantwoorde Digitalisering zie ik een prachtige kans om de vorm, inhoud en organisatie van digitalisering in het onderwijs, onderzoek, organisatie én samenleving verder in te kleuren. Daarmee hoop ik dat de HvA als kennisinstelling in de metropool Amsterdam een authentiek standpunt durft in te nemen en dingen mogelijk wil maken die (nog) niet vanzelfsprekend zijn.

Chantal Deken

Ambitiecoördinator 'Diversiteit en inclusie’

De HvA wil dat iedereen zich welkom, gewaardeerd, gezien en gehoord voelt. “We geloven dat we beter kunnen presteren als we diverser, inclusiever en duurzamer zijn” (vacature AC D&I). De ambities D&I worden uitgewerkt voor de focuspunten onderwijs, onderzoek, impact in de stad en inclusief werkgeverschap. Wat ga je merken op de HvA? Komt er verandering? En word je daar blij van?

Kennisinstellingen schatten diversiteit steeds meer op waarde. Want diversiteit aan perspectieven betekent meer kennis, ontwikkeling en (dus) groei.

Aan ons als ambitiecoördinatoren D&I de taak om belangen te verenigen. Een eervolle en uitdagende taak waarin we ons bewust zijn van onze huidskleur, leeftijd, gender, culturele achtergrond en die van de mensen waaronder wij ons begeven. Al die identiteiten maken tot wie we zijn. Het contact met anderen maakt wie we willen worden. De koers mede mogen bepalen is een voorrecht.

De HvA brengt verschillende perspectieven samen. “Wij willen met elkaar onze (verbeeldings) kracht inzetten en elkaar via het delen van ervaringen en verhalen scherp houden en openstaan voor de levens en ervaringen van anderen, die wellicht niet op ons lijken.” (Position Paper Vereniging Hogescholen) Het bewustzijn en wíllen is er. En dus ondertekende de HvA het Amsterdams Akkoord. Dat geeft richting aan: wat doen we wel en wat doen we (nog) niet?

Hogescholen beloven open te staan en te luisteren. Laat jij je horen?

Daniel Haverkort

Ambitiecoördinator ‘Rijke Leeromgeving’

Hoe ontwerp je de interactie tussen onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk en samenleving op zo’n manier dat iedereen er iets aan heeft? Als kennisinstelling hebben we de verantwoordelijkheid om ons onderwijs, onderzoek, de beroepspraktijk en de samenleving samen te brengen in lerende gemeenschappen. Onze campussen, living labs en digitale ecosystemen zijn daarom open en toegankelijke plekken en verweven met samenwerking en interactie in en met de stad. Het zijn de plekken waar we leren, kennis ontwikkelen en bijdragen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen.

In onze rijke leeromgevingen werken en leren gemeenschappen van studenten, docenten, onderzoekers en beroepsprofessionals en/of burgers gelijkwaardig en intensief samen. Impact maak je veelal in co-creatie en door de verbinding tussen en met verschillende vakgebieden en achtergronden.

Daarom moedigen we studenten en medewerkers aan om samen te werken over de grenzen van eigen opleidingen en expertises heen in een interdisciplinaire setting. Dat doen we door ontmoeting op de campus en in de stad te stimuleren en zichtbaar te maken voor elkaar. En door ons onderwijs en onderzoek flexibeler te organiseren zodat er meer ruimte ontstaat om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen en veranderende behoeften in de samenleving.

Déhlia Borst

Ambitiecoördinator ‘Regie op eigen Leerpad’

Studenten ontwikkelen zich bij de HvA tot autonome professionals die zich verbonden voelen met hun omgeving en start- en vakbekwaam zijn voor de arbeidsmarkt. Maar hoe zorg je ervoor dat alle studenten met verschillende achtergronden en verschillende kwaliteiten zo succesvol mogelijk kunnen zijn in hun studieloopbaan? Bij de HvA geloven we in eigenaarschap! Eigenaarschap vergroot de betrokkenheid van studenten bij het leren en bij de opleiding. Om eigenaarschap te voelen en om eigenaar van je eigen ontwikkeling te kunnen zijn, heb je keuze-opties nodig zodat je de mogelijkheid hebt om regie te voeren op je eigen leerpad.

Wat jij nodig hebt en welke keuzes je maakt hangt van veel factoren af en vooral van wie jij bent. Bovendien stap je niet als een onbeschreven blad het hoger onderwijs binnen. Je brengt kennis, ervaring, omstandigheden mee en je hebt je eigen leerbehoeften en je eigen interesses. Je komt van de middelbare school of het mbo. Of je werkt en je bent op zoek naar onderwijs voor je loopbaanontwikkeling. Al deze factoren vragen om persoonlijke leerpaden.

Om dat mogelijk te maken activeren we docenten en studenten om mee te bouwen en te ontwikkelen aan die verschillende paden. Zo creëren we bij het vernieuwen van onderwijscurricula een aantal keuzemogelijkheden, we vergroten de keuzeruimte en we ontwikkelen (opleidingsoverstijgende) keuzemodules voor die keuzeruimte. Ook bieden we bestaande modules afzonderlijk aan voor iedereen die zich daarin wil professionaliseren. Door het ontwikkelen van keuzemogelijkheden in het onderwijs krijg je regie over wat jij wil ontwikkelen op jouw levenspad en zo word jij de professional die weet wat hij wil, die doet waar hij energie van krijgt en weet waar hij kundig en vaardig in is.

Myrthe Peek

Ambitiecoördinator ‘Wendbaar en weerbaar’

De omgeving waarin wij leven is continue in beweging. Zo ook het werkveld waartoe wij onze studenten opleiden. Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen vragen een doorvertaling in het onderwijs zodat de student ook in de toekomst goed aansluit op het werkveld en bijbehorende omgeving.
De snelheid en complexiteit van externe veranderingen vergt een hoge mate van flexibiliteit en souplesse. Om aan deze vraag te kunnen voldoen investeren we in de wendbaarheid en weerbaarheid van onze medewerkers en organisatie.

De hoge mate van kennis, kunde en onderzoek waarover wij binnen onze organisatie beschikken zijn van grote waarde bij de realisatie van onze ambitie. Kennis en vraag kunnen aan elkaar worden gekoppeld, interne professionalisering bevorderd. Door (multidisciplinair) samen te werken zullen breed gedragen verbeteringen tot stand komen die de balans, het onderling vertrouwen en waardering versterken. Ieders persoonlijke inzet en kleine stap zal de ambitie ten goede komen en kan de aanzet zijn tot een mooi nieuw initiatief. Ik nodig je daarom graag uit om samen met mij en alle collega’s deze mooie ambitie waar te maken.