in de stad

hvA op de kaart

Op de interactieve kaart ‘HvA in de Stad’ zijn alle activiteiten van de HvA in de metropoolregio Amsterdam te vinden. Neem een kijkje en ontdek hoe je met behulp van filters verschillende selecties kan maken van locaties en projecten op onderwerp, gebied of type partner. Ook is er een zoekfunctie op trefwoord beschikbaar.
In iedere editie van het Impact Magazine belichten wij een project van de interactieve kaart om te laten zien welke impact er wordt gemaakt. Dit keer is dat de Fawaka Ondernemersschool die basisschoolkinderen leert hoe je duurzaam en inclusief kunt ondernemen.

Fawaka Ondernemersschool leert basisschoolkinderen duurzaam en inclusief ondernemen.
fawaka

Het project

Wat zijn de effecten van een onderwijsprogramma over sociaal en duurzaam ondernemen voor kinderen op de basisschool? Rond deze vraag gingen Amsterdam Impact, Fawaka Ondernemersschool en de Hogeschool van Amsterdam eind 2020 een samenwerking aan. Fawaka Ondernemersschool biedt verschillende educatieve programma's aan voor kinderen en jongeren. In dit onderwijsprogramma van zes weken, gericht op Amsterdamse basisschoolkinderen, gingen ze aan de slag met vraagstukken rondom sociaal en duurzaam ondernemen. De door de HvA onderzochte programma's gingen over chocola en recycling. Kinderen leren over de productieketen, eerlijke handel en krijgen workshops over pitchen en presenteren.

Uit het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat het programma de verschillen tussen jongens en meisjes op het gebied van hun intenties om te gaan ondernemen verkleint.
Het Fawaka-programma sluit aan bij de ambitie van Amsterdam als toonaangevende metropool voor ondernemingen die een positieve invloed hebben op de maatschappij.

Het onderzoeksproject heeft een internationaal vervolg gekregen in IDEEC: Impact-Driven Entrepreneurship Education for Children.

Eén van de deelnemende kinderen: "Een bedrijf moet wel iets goed doen voor de wereld. Maar als het dat niet doet, moet het ook niet weer iets slechts doen voor de wereld."

Locatie
Het programma en het onderzoek werden uitgevoerd op acht Amsterdamse basisscholen, waar 21 klassen (groep 6, 7 en 8) deelnamen. In totaal deden 450 basisschoolleerlingen mee aan het programma tijdens het onderzoek van de HvA. Het onderwijsprogramma wordt nog steeds uitgevoerd op basisscholen in Amsterdam.
Waarom
Fawaka Ondernemersschool vindt het essentieel om de nieuwe generatie van jongs af aan duurzaam en inclusief gedrag aan te leren. Ondernemen is volgens de mensen achter Fawaka een geweldige manier om te leren doorzetten, beslissen, aanpakken en aanpassen. Een mooie manier ook om een duurzame en inclusieve samenleving te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat.
Wanneer
Het onderzoeksproject liep van eind 2020 tot en met juli 2022. Het internationale vervolg IDEEC loopt tot en met september 2025.

Impact

Het project van Fawaka Ondernemersschool laat de kracht zien van educatieve programma's over sociaal en duurzaam ondernemen voor kinderen op de basisschool. Het onderzoek van de HvA naar de impact van de Fawaka Ondernemersschool toont aan dat zelfs een kortdurend programma van zes weken over sociaal en duurzaam ondernemen, voor kinderen op de basisschool een verschil kan maken. Het stimuleert kinderen om meer te leren over ondernemen, duurzaamheid en de rol van bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Na deelname aan de Fawaka-programma's geeft een groot aantal kinderen aan meer kennis te hebben over ondernemen en duurzaamheid. Bovendien zien meer kinderen een rol weggelegd voor bedrijven bij het oplossen van maatschappelijke problemen.
Het programma heeft ook een positieve invloed op het verminderen van verschillen tussen jongens en meisjes en stimuleert inclusief gedrag. De kinderen voerden een zelfevaluatie uit voordat het programma begon. De jongens scoorden zichzelf toen hoger op vaardigheden zoals creativiteit en samenwerken, maar na afloop van het programma werden de scores vrijwel gelijk. Fawaka Ondernemersschool blijft zich inzetten om de impact verder te vergroten en scholen beter te ondersteunen.
Het internationale vervolg heeft als doel het vormen van een internationaal consortium rond het thema impactgedreven ondernemerschapsonderwijs voor kinderen, waarin kennis over soortgelijke programma’s wordt uitgewisseld en verder ontwikkeld. Aangesloten partners komen uit Nederland, Italië, Spanje, Schotland en Australië. IDEEC wordt gefinancierd door het Europese subsidieprogramma Erasmus+.


Projectleider Maarten Hogenstijn (HvA) heeft samen met Claudia Cuypers een wetenschappelijk artikel geschreven. Dit is verschenen in het open access tijdschrift International Journal of Educational Research Open.
Lees hier het artikel