kompas

IMPACT MAKEN VRAAGT OOK OM FOCUS op houding en gedrag

Als decaan en HR directeur hebben Nynke van Dijk en Nadia el Gargouri twee heel verschillende rollen binnen de HvA, maar ze hebben elkaar gevonden in hun visie op cultuur in relatie tot de strategische koers en de ambities. Een helder kompas voor houding en gedrag is wat hen betreft een randvoorwaarde om de gewenste maatschappelijke impact te realiseren. Het goede nieuws is dat de vier pijlers van het HvA-kompas onlangs door een brede werkgroep zijn vastgesteld.

Nadia

“Impact maken gaat over vernieuwen en dus over keuzes maken. Lef tonen. En dat gaat niet zonder schuring, ongemak en fouten. De crux is om met elkaar te zorgen voor een veilig en inclusief klimaat waarin je daarover het gesprek kunt voeren. Want juist daar waar het schuurt ontstaat uitdaging en verrijking. Ik probeer zelf het voorbeeld te geven door mensen uit te dagen tot echte keuzes en veel ruimte te bieden voor tegengeluiden, te luisteren naar argumenten en deze samen te onderzoeken.”

Nynke

“Het is aan de hele HvA-community om dit kompas te vertalen naar je eigen gedrag en houding. We leren het meest van het kijken naar anderen. Iedereen en dan ook echt iedereen, is een rolmodel, maar we zijn ons daar soms niet van bewust. Stel jezelf eens de vraag wie voor jou een rolmodel is en waarom? Welk gedrag van die persoon past bij jou en zou je willen nadoen? Ik zie overal om mij heen mensen die fantastische voorbeelden zijn en die met veel passie doen wat ze doen.”

MAAK KEUZES, TOON LEF EN MOED. CREËER GELIJKWAARDIGE KANSEN. HEB OOG EN OOR VOOR ELKAAR. WERK SAMEN.