Onderwijs

Dymphna Snijders Blok

Projectleider U!REKA
“Ik was in Engeland geweest en zat op de boot terug. Heel slecht bereik. Onze aanvraag om met U!REKA een European University te worden was de afgelopen jaren al twee keer afgewezen, maar met een groep U!REKA-collega’s hadden we weer een poging gedaan. We hadden de Europese Commissie een voorstel van zo’n 200 pagina’s gestuurd, over hoe wij onze onderzoekers en studenten internationaal meer wilden laten samenwerken op het thema van klimaatneutrale steden. We wachtten maandenlang op antwoord. Uitgerekend toen ik op die boot zat, hoorden we dat onze aanvraag was goedgekeurd. Dat was zo’n enorm vreugdemoment! Iedereen probeerde elkaar tegelijkertijd te bellen.

Als European University krijgen we veel subsidie, vanuit Europa en het ministerie van OCW. Daarmee kunnen we ons internationale onderwijs en onderzoek uitbouwen tot iets veel groters. We gaan vooral dat wat er al is goed aan elkaar knopen, zodat studenten makkelijker internationale ervaringen kunnen opdoen. Dat kan met een langere uitwisseling, maar ook kort, bijvoorbeeld binnen een bestaand vak. In 2023 kregen we al een week een groep Europese studenten op bezoek, onder wie een paar Oekraïense studenten. Samen met HvA-studenten werkten ze aan een opdracht over water."
Dymphna Snijders Blok
"Dan hoor je na afloop: ik heb nieuwe vrienden gemaakt! Door met elkaar iets te doen, bouwen studenten in korte tijd een band op met elkaar. Wij mikken op inclusief internationaal onderwijs zodat alle studenten die dat willen zich tot wereldburgers kunnen ontwikkelen. Niet iedereen kan een halfjaar naar het buitenland, maar internationale ervaring opdoen kan prima vanuit Amsterdam.

Ook organiseerde de HvA in 2023 de jaarlijkse U!REKA-conferentie! Ontzettend leuk, en een enorme boost voor het internationale denken. Ik ben trots dat ik veel mensen bij elkaar heb weten te brengen en dat we nu verder kunnen. De bedoeling is dat 50% van alle studenten straks profiteert van U!REKA, en 30% van de staf. Echt een transformatie!”

Freek Morren

Docent en voorzitter curriculumcommissie Voeding en Diëtetiek
“Wij zijn naar aanleiding van de accreditatie van Voeding en Diëtetiek in 2017 begonnen met een curriculumherziening met als doel beter aan te sluiten op de stad, het werkveld en meer keuzevrijheid te creëren voor studenten. Waarom het bij ons gelukt is? Ik denk dat wij een goede aanloop hebben genomen door met vijf docenten alle onderwijstrends te bestuderen. En ook door het hele onderwijsteam zo goed mogelijk mee te nemen in allerlei ontwikkelingen. Uit de analyse ontstonden tien pijlers als richtlijn voor het nieuwe curriculum. Bijvoorbeeld: fouten maken mag. We willen niet meer dat je een tentamen of opdracht opnieuw moet doen als je het niet gehaald hebt. Vanuit onder andere dit principe en een veel grotere rol voor waardevolle feedback, is het werken met programmatisch toetsen ontstaan.
We hebben als docententeam echt een paar jaar nodig gehad om die flexibilisering en andere manier van werken goed op te zetten en te ervaren wat studenten nodig hebben. Bovendien ontwikkelen we ons daarin nog steeds en vragen digitale systemen ook weer om een nieuwe werkwijze. Een andere werkwijze is ook nodig wanneer je merkt dat iets niet werkt. In de eerste versie van ons nieuwe curriculum legden we studenten te veel keuzes voor. Bepaalde kaders blijven belangrijk en de rol van goede coaching ook. Dus dat hebben we inmiddels gecreëerd: één coach op zeven tot acht studenten in een leerteam. We hopen daarmee ook positief bij te dragen aan de binding en het ‘thuis voelen’ op de campus. Dat betekent dat je elders in het curriculum de begeleiding minder intensief maakt. Ik vind het mooi dat we inmiddels op de hele hogeschool het gesprek voeren over goede studentbegeleiding en een meer persoonlijk leerpad. Zonder dat we alles direct rigoureus omgooien.

Of alle studenten zoveel te kiezen willen hebben, weet ik niet. Maar een bepaalde groep wel, net zoals het werkveld vraagt om een meer divers aanbod en aandacht voor andere vaardigheden dan bijvoorbeeld tien jaar geleden."
Freek Morren
Ik ben er trots op dat er nu een soort vanzelfsprekendheid zit in dat kiezen. Ze vinden het normaal. En dan balen ze een beetje dat er ook een module bij zit die ze niet leuk vinden. Want als je zelf mag kiezen, moet alles leuk zijn.

Grace Gubbels‑Paap

Teamcoördinator challenge/minor Expeditie Eerlijk Merk
“Hoe zorg je dat je als merk geloofwaardig en overtuigend communiceert over je maatschappelijke rol? Dat is een zoektocht met heel veel afwegingen. Tegelijk wordt van buitenaf de druk steeds groter om hier verantwoording over af te leggen. Druk van regelgevende instanties en milieuorganisaties, maar ook van de consument, medewerkers en investeerders.
Wat doe je als bedrijf voor mens en planeet? Je komt er niet meer onderuit om daar helder en transparant over te zijn, zonder greenwashing of purpose washing. Expeditie Eerlijk Merk is een challenge en minor die we hebben ontworpen als onderdeel van de opleiding Communicatie + Creative Business. Een semester lang gaan studenten in opdracht van grote merken als Rituals en IKEA aan de slag met dit vraagstuk.
Grace Gubbels-Paap

Wat ik zo mooi vind is dat het een heel urgent vraagstuk is, maar dat er ook nog heel veel onbekend is. Bovendien gaan de ontwikkelingen razendsnel, bijvoorbeeld op het vlak van wet- en regelgeving. Studenten verdiepen zich daarom in de context van organisaties, purpose, de nieuwe rol van de marketeer, eerlijke communicatie en gedragspsychologie. Vanuit die theorie maken ze vervolgens de stap naar de opdrachtgever. Ze maken een zogeheten purpose scan waarin ze kijken naar de diepere bestaansreden van een merk en in hoeverre dit matcht met de interne werkelijkheid en de behoeften van de externe omgeving. Op basis daarvan adviseren ze over hoe je de purpose geloofwaardig, overtuigend en onderscheidend communiceert.
Vorig jaar zijn we begonnen en we merken dat studenten het complex vinden, maar ook heel interessant en leerzaam. Dat laatste geldt ook voor de bedrijven die meedoen. Ze krijgen eigenlijk een studententeam ter beschikking dat kan fungeren als klankbord. En als kers op de taart krijgen ze aan het eind van de rit ook nog een uitgewerkt communicatieadvies.
Ik hoop dat we met deze challenge
een bijdrage kunnen leveren aan een nieuwe generatie communicatieprofessionals. Een generatie die echt met een maatschappelijke antenne en ethisch besef het werkveld ingaat. Zodat ze kunnen bijdragen aan de grote veranderingen die nodig zijn in de maatschappij."

Kees Post

Binnen de Centrale Medezeggenschap voorzitter van de commissie Financiën & Reglementen en de commissie Onderwijs & Onderzoek. Daarnaast is Kees Post lid van het Volgteam voor de Kwaliteitsafspraken.
“Ik vind dat we als HvA het geld voor de Kwaliteitsafspraken goed hebben besteed. Dit zijn de afspraken waarmee het hoger onderwijs werkt aan onderwijskwaliteit; het geld daarvoor kwam vrij toen de basisbeurs destijds werd afgeschaft. Het allergrootste deel ervan was voor de faculteiten en opleidingen. Maar er waren ook hogeschoolbrede projecten, zoals Goed Georganiseerd Onderwijs en projecten rondom Studentenwelzijn. Als Volgteam krijgen wij die hogeschoolprojectplannen als eerste voorgelegd, we zien de aanpassingen, de begrotingen en uiteindelijk de resultaten. Wij kijken mee of het College van Bestuur doet wat het in deze plannen belooft en of de plannen goed zijn uitgevoerd.
Bij Goed Georganiseerd Onderwijs zijn verschillende applicaties aan elkaar gekoppeld om ondersteunende onderwijsprocessen foutloos te laten verlopen. Vanuit mijn controlerende functie heb ik pas nog even meegekeken met een collega van het Onderwijsbureau. Nou, het zag er perfect uit! Alles werkte foutloos. Binnen de Studentenwelzijn-projecten vind ik het Student Info-project het mooist. In een grote organisatie als de HvA kunnen studenten een kastje-naar-de-muurgevoel krijgen. Bij Student Info staan studenten andere studenten te woord. Soms over operationele dingen, als iemand iets niet kan vinden. Maar ook: ‘ik heb dit en dat meegemaakt’ – en dan kan die andere student je verwijzen naar bijvoorbeeld een begeleider, studentendecaan of heel soms de vertrouwenspersoon.

Een keer per jaar schrijven we vanuit de CMR een stuk voor het officiële HvA-jaarverslag, voor de externe accountant. De basis daarvoor zijn de zeven jaarverslagen die ik van de faculteitsraden krijg. Die gebruiken daarvoor weer de jaarverslagen van de opleidingscommissies van hun faculteit. Ik schrijf dan namens de CMR een stuk op metaniveau dat na instemming door de CMR als paragraaf aan het jaarverslag wordt toegevoegd. Best een klus! Ik steek er heel wat uurtjes in, maakt me niet uit. Ik ben blij dat we als CMR het verantwoordingstraject rondom de Kwaliteitsafspraken gewoon netjes op orde hebben.”
Kees Post

Martijn Vieleers

Functioneel beheerder bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding
“In 2022 hebben we SQill in gebruik genomen op de faculteit. Dat is een programma om alle gegevens die nodig zijn voor een goede organisatie van het onderwijs. De naam van het vak, de inhoud van het vak, de toetsvormen; dat soort dingen. In de oude situatie werd ieder aspect apart uitgevraagd en in een apart Excel-bestand gezet. Studenten merkten soms dat hun vak in de digitale leeromgeving een andere naam had dan in het rooster. En dat er weer een andere naam stond in SIS. Hierdoor meldden studenten zich aan voor verkeerde vakken. Daar zat geen opzet achter, het was een gevolg van de werkwijze met die losse Excel-bestandjes.

De implementatie hebben opgesplitst in twee rondes; in de voorbereiding van studiejaar 2022-2023 en 2023-2024 per clusters van opleidingen. We hebben eerst het proces bekeken en wie daarin welke rol heeft. Daarna hebben we dit vertaald naar een inrichting in SQill. Ook hebben we gezorgd voor genoeg informatie voor de mensen die ermee moesten werken: trainingen, kennissessies, inloopspreekuren."
Martijn Vieleers
Studenten merken indirect dat we overgegaan zijn op SQill, omdat ze ook bij het aanmelden voor onderwijs meer eenduidige informatie krijgen. Dit werd zichtbaar tijden de pilot Aanmelden Onderwijs. Daar ben ik echt trots op.
"Of onze faculteit vooroploopt met SQill durf ik niet te zeggen. Daar ben ik ook te bescheiden voor. Maar bij ons is de maatschappelijke noodzaak groot. Door het lerarentekort wil je studenten zo snel mogelijk voor de klas hebben. Zo’n systeem draagt daaraan bij. Lastig is wel dat een systeem denkt in een opleiding. Daar staat een muurtje omheen. Wij hebben veel kleine opleidingen die samen optrekken. Daarom willen we die muurtjes weg hebben. Op termijn voor de hele hogeschool, zodat studenten nog veel makkelijker bij andere faculteiten en opleidingen vakken kunnen volgen. Als ik mag dromen zou ik morgen een HvA-brede aanmeldapplicatie willen hebben. Dit is een vak en hier meld je je aan. Verder niks.“

Romaike Slikker

Oprichter WasteBase en Project Lead EXPLORE bij het HvA Venture Centre
“Na mijn afstuderen aan de opleiding Industrial Design Engineering in 2021 ben ik in het 10K-programma van het Venture Centre gerold. Dat is een plek waar studenten en alumni advies krijgen om hun start-up verder te ontwikkelen, een incubator.

Ik heb heel erg van m’n studententijd genoten, daarom vond ik het fijn om eens in de twee weken in de schoolbanken te blijven zitten bij de incubator. Bij de baan die ik daarnaast had als productontwerper ontdekte ik dat in de ontwerpwereld veel restmateriaal wordt weggegooid, terwijl het nog goed bruikbaar is. Bedrijven bleken weinig tijd te hebben om over circulariteit na te denken. Zo is het idee voor mijn eigen bedrijf WasteBase ontstaan: een marktplaats voor het recyclen van schoon restmateriaal: stansresten, spuitresten, stoffen. Ik doe het samen met een compagnon.

Het voordeel van duurzaam ondernemen is, dat mensen die strijden voor hetzelfde doel bereid zijn om elkaar te helpen. Ze delen hun netwerk, ondertekenen een manifest. Dat maakt het ondernemen veel leuker.

Ik werk sinds 2023 voor het Venture Centre. Ik heb in 2023 een workshop voor studenten ontwikkeld voor het Social Enterprise Worldforum, een internationale conferentie voor sociaal ondernemerschap die dat jaar gehost werd door de HvA. Het onderwerp was: ontwikkel een duurzame conferentietas. Tijdens conferenties krijg je vaak tasjes met allemaal rommel erin die je niet nodig hebt.
Romaike Slikker
Voor de European Entrepreneurship Education Conference 2024 ontwikkel ik nu de tas. Daarvoor heb ik misgedrukte tassen ingekocht, deadstock. Wij keren ze binnenste buiten. Verder werken we met QR-codes ter vervanging van de grote hoeveelheid drukwerk die normaal gesproken bij dergelijke conferenties uitgereikt wordt. En er zit een souvenirtje in, gemaakt van snijresten van PET-vilt. Als je er niet blij van wordt, geef je de tas gewoon terug, dan zorgen wij voor een nieuwe bestemming.”

Willemijn Vermeer

Docent en curriculumcoördinator Master Klimaatpsychologie & -gedrag
“Het is prachtig om te zien wat je met dertig mensen die zo ontzettend bevlogen zijn over het thema duurzaamheid kunt bereiken. In september 2023 zijn we begonnen met de master Klimaatpsychologie met een hele diverse groep professionals. Ik ben docent praktijkgericht onderzoeken in de master. Hoe doe je een onderzoek dat voldoende relevant is voor dat wat je binnen je eigen organisatie wilt bereiken? Dat is waar ik de studenten bij help. De studenten werken namelijk tijdens de master aan een verduurzamingsvraagstuk waar ze in hun eigen organisatie voor staan. En dat zijn hele verschillende organisaties: van gemeentes, tot grote multinationals of onderwijsinstellingen.
Op vrijdag hebben onze studenten hun onderwijsdag op de hogeschool en werken ze samen aan hun vraagstukken. Wij geven hier dan feedback op en denken met hen mee. Er zijn veel verschillende soorten kennis en ervaring aanwezig in de groep. Er zijn studenten met veel bestuurlijke ervaring, maar ook studenten met ervaring vanuit het onderwijs of het doen van onderzoek. Vraagstukken zijn bijvoorbeeld hoe zorg je dat studenten van een mode-opleiding straks ook duurzaam gedrag meenemen naar hun toekomstige werkgever? Of kunnen we werknemers van een bepaalde organisatie ertoe aanzetten om vaker met het OV naar hun werk te gaan dan met de auto? De onderwerpen verschillen dus, maar het gaat allemaal om gedragsverandering in organisaties.

De studenten zijn heel hecht. Ze zijn allemaal al een tijdje aan het werk en kiezen er heel bewust voor om zich verder te ontwikkelen op dit specifieke onderwerp.

De betrokkenheid van de studenten zie je terug in hoe ze ook met elkaar omgaan."
Willemijn Vermeer
Toen in november 2023 de verkiezingsuitslag bekend werd, was dat voor veel studenten toch even slikken. Toen hebben ze gelijk met elkaar afgesproken om de dag erna wat eerder bij elkaar te komen, zodat ze het er even over konden hebben.

Emine Yildirim

Student in het World cITizens @ Work programma
“In 2018 heb ik een politieke asielprocedure aangevraagd in Nederland. Na twee jaar in verschillende asielzoekerscentra te hebben geleefd, woon ik nu de laatste drie jaar in Hilversum. In Turkije was ik lerares wiskunde, maar hier heb ik kennisgemaakt met de ICT. Ik heb eerst een paar losse cursussen gevolgd en ben bezig geweest om de Nederlandse taal te leren.
Emine Yildirim

Ik was op zoek naar iets waar ik dat kon combineren. Een vriend wees mij op een advertentie op de website van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en zo ben ik bij het World cITizens @ Work programma terechtgekomen. Ik ben heel trots dat ik in 2023 onderdeel ben geworden van de eerste lichting in het programma. Dat was niet makkelijk. Er waren meer dan 100 kandidaten en nu zijn we met z’n tienen. En ik ben ook nog eens de enige vrouw in de groep.
Het afgelopen half jaar heeft in het teken gestaan van het leren van de taal. Wat ik leuk vind is dat ook het culturele aspect een belangrijke rol heeft gespeeld. Ik heb zelfs samen met m’n studiegenoten Sinterklaas en Oud & Nieuw gevierd. Tijdens het traject werden we goed voorbereid op het werken in Nederland. Nederlanders zijn heel direct en praten bij de koffie over alles. Daar wordt ik nu ook al steeds beter in. We zijn nu begonnen aan het ICT-traject in het programma. Als ik dat succesvol afrond kan ik in het najaar echt beginnen met werken. Dan ga ik aan de slag bij softwarebedrijf Conclusion Enablement.
In het onderwijs krijgen we veel ruimte om zelf te ontdekken hoe iets werkt. Dat was in Turkije echt anders. Daar was het meer gericht op een docent die de stof doceert waar je vervolgens over getoetst wordt. Ik vind het veel leuker om de vrijheid te krijgen. Het maakt me trots dat ik straks echt aan het werk kan en dat ik het taaltraject al met succes heb afgerond. Ik heb al zoveel meer vertrouwen gekregen om me in het Nederlands uit te drukken dan ervoor. Het voelt nu echt alsof ik een plaats heb gevonden in de maatschappij.

Frank Sengers

Manager Leven Lang Ontwikkelen
“Ik vind: we zijn op aarde om leraren op te leiden, en niet alleen via onze initiële voltijd- en deeltijdopleidingen. Toch deden we onze nascholingsactiviteiten lang ‘erbij’. Maar dat verandert; kwaliteitsproblemen in het onderwijs vragen om een andere rol van lerarenopleidingen. Steeds meer mensen zien dat we een bredere taak hebben om mensen om te scholen of verder te professionaliseren.

Die omslag heeft veel te maken met het lerarenkort. Daarom zijn er allerlei alternatieve routes, zoals de zij-instroomregeling voor werkende mensen die al een bachelordiploma in een ander vak hebben. Zij kunnen na een assessment voor de klas terwijl ze in twee jaar hun onderwijsbevoegdheid halen. Het aantal zij-instromers groeit hard, net als het aantal mensen dat de zij-instroomvariant voor het mbo volgt, het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift. We leiden veel mensen in company op, bij ROC’s, en leveren veel maatwerk.
Frank Sengers
We kunnen nog meer doen aan de tekorten in beroepsgerichte vakken. De HvA is een ontzettend grote opleider voor beroepsonderwijs. Tegelijkertijd is er een tekort aan leraren voor het beroepsonderwijs. In bijna alle disciplines van de HvA-opleidingen is ook een onderwijsbevoegdheid te halen. Dit kan via een educatieve minor plus kopopleiding of via een zij-instroomtraject. Ik zou het mooi vinden als meer HvA-studenten en -alumni met een vakopleiding, bijvoorbeeld in de zorg of techniek, hun onderwijsbevoegdheid zouden halen en een tijdje in het onderwijs gaan werken. We kijken graag met verschillende opleidingen hoe we hierin samen kunnen optrekken. Met FT en FDMCI is de eerste samenwerking gestart.
In 2023 hebben we met de gemeente en het scholenveld nog een grote stap gezet: we vormden de Amsterdamse Onderwijsregio, en maakten een nieuw plan om het lerarentekort terug te dringen. Naast het loket voor zij-instroom in het basisonderwijs komt er nu ook een voor het voortgezet onderwijs. Ik ben er trots op dat we vanuit de HvA een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de Amsterdamse Onderwijsagenda en dat we vanuit het scholenveld het vertrouwen krijgen om hierin een rol te spelen.”

Valentijn Braun

Alumnus Digital Driven Business en ondernemer
“Toen ik aan de master Digital Driven Business op de HvA begon heb ik echt in een noodvaart kennisgemaakt met alle ontwikkelingen op het gebied van AI. Ik heb zeven jaar lang in de sales gewerkt. Daar was ik heel goed in, maar ik vond het tijd voor iets anders. Daarom heb ik de overstap gemaakt naar Business, IT en Management in Rotterdam."
Valentijn Braun
Voordat ik aan de master begon had ik nog nooit gecodeerd, of me echt verdiept in enige vorm van kunstmatige intelligentie: het was echt een eyeopener. Ik denk niet dat ik zonder deze opleiding had gezeten waar ik nu zit.
"Ongeveer tegelijkertijd met de master, deed ook ChatGPT zijn intrede in het onderwijs. Dat was een hele interessante gewaarwording. Zo hadden we tijdens de opleiding een vak filosofie waarin we in gesprek gingen over de vraag: mag ik ChatGPT gebruiken om dit essay te schrijven? De professor van dat vak vond iedere keuze goed zolang we durfden te erkennen wat er dan gegenereerd was en wat zelf geschreven.

Zelf zou ik het niet zo snel gebruiken, voornamelijk omdat je nooit zeker bent dat de informatie juist of compleet is. Ik begeleid momenteel zelf masterstudenten die hun thesis schrijven voor mijn bedrijf. Zodoende zie ik regelmatig teksten voorbijkomen. Het is nog steeds heel makkelijk te zien wanneer iemand AI-gegenereerde tekst heeft gebruikt."
"Ook al gaat het momenteel allemaal heel snel in de ontwikkeling van AI, het is de mens die nog steeds bepaalt welke regels de systemen moeten volgen. De hype is nog altijd groter dan de ontwikkeling. Tegelijkertijd denk ik dat er in het bedrijfsleven wel veel gaat veranderen onder impuls door kunstmatige intelligentie.

Het afgelopen jaar mocht ik mijn thesis presenteren op een grote conferentie in Rome en zelf ben ik nu druk bezig met mijn startup AI Systems. We willen zelflerende algoritmes gaan ontwikkelen in de meest praktijkgerichte vorm, zodat ook het MKB met deze technologie aan de slag kan. Als ik niet aan de master was begonnen, had ik niet gedaan waar ik nu mee bezig ben denk ik.”