Onderzoek

Gerben ter Riet

Senior adviseur onderzoeksmethodologie
“Ik was blij verrast dat de rector in 2023 de CoARA-overeenkomst ondertekende; CoARA staat voor Coalition for Advancing Research Assessment. Daar doen al 723 instituties aan mee maar wij zijn de eerste Nederlandse hogeschool! Kort daarvoor tekende de HvA, na mijn suggestie, de DORA-verklaring. Zowel DORA als CoARA draaien erom dat we onderzoekers niet meer alleen beoordelen met cijfermatige indicatoren, de zogenaamde scientometrics.
Niet dat die metrics helemaal niets zeggen, maar ze focussen te veel op het publiceren van artikelen. We moeten meer aandacht geven aan opensciencewerkstijlen, goed onderwijs verzorgen en goede supervisie van junioren door senioren. Dat vraagt om een uitgebalanceerd systeem dat onderzoekers stimuleert om kwaliteit boven kwantiteit te stellen. Dus liever minder artikelen of producten maken, maar er wel voor zorgen dat deze relevant zijn, transparant en reproduceerbaar. En dat de onderliggende data zo mogelijk herbruikbaar zijn.
Ik vind het geweldig dat de bibliotheek sinds vorig jaar een communitymanager Open Science heeft, Raul Inzaurralde. Hij maakt een vliegende start vanuit de Open Science Learning Community die ik heb helpen oprichten. Mijn thuisbasis is de afdeling Onderwijs en Onderzoek van FG/FBSV en ik zie dat andere onderdelen in de hogeschool onze initiatieven ook oppikken, zoals onze Open Science Support Desk.
Gerben ter Riet
Fantastisch! De nota Strategisch onderzoeksbeleid HvA uit 2023 noemt onze Open Science Researchmanual en Open Science Checklist als mooie voorbeelden.
We zijn dus op de goede weg, maar onderzoekers hebben zo’n volle agenda. Ze moeten geld binnenhalen, langs ethische commissies, datamanagementplannen schrijven, maatschappelijke impact realiseren … dan is het soms moeilijk om óók nog eens transparant te werken, na te denken over privacy en dataopslag, over je methodologie en preregistratie van je protocol en analyseplan. Maar met CoARA als motor van nieuw hr-beleid zie ik een stralende toekomst voor opensciencewerkstijlen binnen de HvA.”

Marta Malé‑Alemany

Hoofd van het Robotlab
“De gemeente Amsterdam wil in 2050 volledig circulair zijn. Dan heeft het dus geen zin om waardevol hout dat vrijkomt bij het slopen of renoveren van huizen te gaan verbranden. We onderzoeken manieren om dat resthout te inspecteren, sorteren, reinigen en herfabriceren voor waardevolle toepassingen. Zo kan het direct hergebruikt worden door de woningcorporaties die eigenaar zijn van het hout.

In het Robotlab werken derde- en vierdejaarsstudenten uit verschillende disciplines samen aan dat vraagstuk. Samen met onze partners bedenken studenten van onder meer Engineering, Built Environment en Product Design hoe technologie de circulaire economie verder kan brengen.

Waar ik zo trots op ben is dat we er in het lab echt in zijn geslaagd om studenten en docenten deel te laten nemen aan dit onderzoek. En iedereen wint daarbij. Woningcorporaties profiteren van de ontwikkelingen en studenten studeren af on the top of their game. Op urgente maatschappelijke uitdagingen die nu actueel zijn met technologieën die nu ontwikkeld en ontdekt worden. Het lab is de unieke omgeving waar die verbinding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk gebeurt. Alle partijen waar we mee werken zien de potentie.
Marta Malé-Alemany
Dat we in 2023 door zowel de jury als het publiek werden verkozen tot Onderzoek van het Jaar, was een enorme waardering voor ons werk en het Robotlab, dat werd opgericht toen ik bij de HvA kwam werken. Het belangrijkste is dat de universiteit daarmee erkent dat onderzoek niet alleen in lectoraten wordt gedaan. Met het toekennen van de prijs gaf rector Geleyn Meijer eigenlijk zijn zegen aan de labs als onderzoeksomgeving. Vorig jaar bereikten we ook de mijlpaal van 600 studenten in het Robotlab, die bij ons cursussen, minoren en afstudeerprojecten volgden, en een nieuw EU Horizon-project startten over circulaire houtonderwerpen. Dat zijn bijzondere prestaties als je ziet hoe we ooit helemaal bottom-up zijn begonnen. Ik denk echt dat deze vorm van onderwijs, onderzoek en samenwerking met de praktijk de toekomst is voor hogescholen.”

Reint Jan Renes

Lector Psychologie voor een Duurzame Stad
“Ik heb mezelf nooit als ambassadeur gezien van het praktijkgericht onderzoek. Ik was gewoon altijd al geïnteresseerd in het werken aan concrete maatschappelijke vraagstukken. Dat had ik al toen ik nog op de universiteit werkte.
Wat ik interessant vind om te merken na het winnen van de Deltapremie voor praktijkgericht onderzoek is dat vrijwel niemand in mijn directe omgeving die prijs kent. Het is geen Nobelprijs of Spinozapremie. Maar wat wel resoneert is dat er een half miljoen euro wordt vrijgemaakt voor wat wij al jaren op hogescholen aan het doen zijn. Je merkt dat het hbo echt nog aan het verkennen is hoe ze zichtbaarder kan maken wat het aan onderzoek doet en hoe relevant dat is. Als het op onderzoek aankomt wordt er nog te weinig gekeken naar het hbo. In de media, maar ook in overheidscommissies, daar zitten toch nog vaak alleen hoogleraren. Ik heb mezelf daarin nooit achtergesteld gevoeld, maar ik weet dat collega’s dat soms wel zo ervaren.
Reint Jan Renes

En dat is zonde, want heel veel wetenschappelijke kennis vindt nog niet op de goede manier doorwerking in de maatschappij. Er is dus behoefte aan onderzoekers die goed in staat zijn om die verbinding te maken. Het mooie van de Deltapremie is dat het juist die doorwerking van kennis waardeert. Het echt in de praktijk gebruiken van wetenschappelijke kennis.

Dat is iets waar hogescholen op veel gebieden verder in zijn dan universiteiten. We werken nauw samen met gemeentes om beleid aan te passen. We maken producten waar bedrijven of organisaties gelijk aan de slag kunnen. Het is heel erg tastbaar wat we realiseren en dat mogen we veel meer laten zien vind ik.”

Soemitro Poerbodipoero

Professional Doctorate Health & Well-being
“Ik was eigenlijk altijd al geïnteresseerd in onderzoek doen. Toch begon ik nooit aan een traditioneel promotietraject, omdat die vorm mij niet zo past. Maar toen kwam die mogelijkheid langs van een Professional Doctorate, als pilot van het ministerie van OCW. Daarbij doe je ook onderzoek, net zo complex als academisch promotieonderzoek, maar PD-onderzoek voer je samen met de praktijk uit. Ook draag je bij aan de verbetering ervan. Je bent professional, veranderaar én innovator. Dat trok mij enorm.
Een samenwerkingspartner uit de praktijk benaderde ons lectoraat Ergotherapie met een vraagstuk. Dat was Stichting Kraktie, een organisatie uit Amsterdam Zuidoost die verbindende activiteiten organiseert voor senioren, onder andere. Samen met Kraktie deed ik een aanvraag voor een PD in het domein Gezondheid & Welzijn. En kreeg een beurs! Ik begon in 2023, als een van de drie eersten binnen de HvA. Ik doe het onderzoek samen met Kraktie en de senioren, met docenten, professionals, de lectoraten Ergotherapie Participatie en Omgeving en Stedelijk Sociaal Werk en de Buurtcampus Zuidoost. We onderzoeken hoe Kraktie de veerkracht en participatie van thuiswonende senioren verbetert.
Soemitro Poerbodipoero
Ik ben heel trots dat dankzij mijn PD-traject de stem en de behoeften van de senioren zelf een plek krijgen. Ze krijgen veel zeggenschap over het programma van Kraktie.
Er wordt bijvoorbeeld veel gekookt voor de senioren, maar uit het onderzoeksproject blijkt dat zij zelf graag meekoken. Ook hebben we een stadswandeling gemaakt waarbij één van de senioren zelf de wandelgids wilde zijn.

Dit is echt een nieuwe manier van onderzoek doen en tegelijkertijd impact maken. Het past heel goed binnen het hoger beroepsonderwijs en alle ambities die we hebben met praktijkgericht onderzoek. Dat je daarbij ook met verschillende domeinen samenwerkt is uniek en ook wel een uitdaging, want ik moet me nu verdiepen in Social Work. Dat is een nieuw vakgebied voor mij. Het PD-traject geeft dus ook een boost aan mijn eigen ontwikkeling!”