Gastcolumn van Pavel van Deutekom

Samen hebben we een enorme handafdruk

Pavel van Deutekom is de gastcolumnist van de tweede editie van het Impact Magazine. Hij is ambitiecoördinator Duurzaamheid bij de HvA.
Dagelijks zien we hoe onze manier van leven de planeet onder druk zet. Klimaatverandering, sociale ongelijkheid, technologische ontwikkelingen - ze vragen om actie en samenwerking. Deze vraagstukken onderstrepen de urgentie om verantwoordelijkheid te nemen. Dit is geen politieke mening of keuze, maar een absolute noodzaak. Als kennisinstelling kunnen we wetenschappelijke inzichten niet naast ons neerleggen en problemen doorschuiven naar toekomstige generaties.
Ik geloof sterk in de kracht van collectieve actie. Of het nu gaat om studenten die organisaties helpen innoveren, onderzoekers die de nieuwste inzichten met ons delen of docenten die dagelijks voor de klas staan, samen maken we een verschil. In de contacten tussen onderzoek, onderwijs, maatschappij en werkveld ontstaan de nieuwe verhalen en inzichten die ons verder helpen. En elke inspanning doet ertoe, ongeacht het vertrekpunt.
In een wereld die voortdurend verandert, speelt de HvA een belangrijke rol in het vormgeven van een gezonde toekomst voor mens, natuur en de samenleving als geheel. Maar we kunnen dit niet alleen. Samenwerking en verbinding zijn essentieel, zowel binnen als buiten de HvA-gemeenschap. In samenwerking met andere onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstanties genereren we een bredere impact.

Als historicus kan ik niet anders dan even onderzoek doen naar de oorsprong van dit anglicisme. Het woord impact wordt pas vanaf de negentiende eeuw in overdrachtelijke zin gebruikt en is afgeleid van het Latijnse woord impingo, wat ongeveer ‘botsen tegen’ betekent.
Betekenis van impact
Bij een botsing zijn er veel krachten aan het werk, en kracht = massa x snelheid. Met meer dan 50.000 studenten en medewerkers kun je zeggen dat we bij de HvA voldoende massa hebben, en snelheid maken we door goed samen te werken. In dit magazine lees je hoe persoonlijke drijfveren en samenwerken leidde tot de master Klimaatpscyhologie en -gedrag en hoe het Energielab door goed samenwerken impact maakt.
Als duurzaamheidscoördinator zie ik de impact van de HvA op veel manieren terugkomen. Onze (CO2) voetafdruk is groot, en dat is niet gek voor de enorme kennisinstelling die we zijn. Tegelijkertijd hebben we in potentie een enorme handafdruk. De (ecologische) handafdruk gaat over de invloed die we hebben op de mensen en organisaties om ons heen. Hoe je je handafdruk vergroot staat centraal in de Master Klimaatpsychologie en -gedrag die per september van start gaat, maar hoe doen we dat bij de HvA eigenlijk?

De keuzes die wij als HvA maken raken duizenden collega’s, studenten en organisaties. Wat als we die allemaal uitrusten met de kennis en kunde om zo verantwoordelijk mogelijk te leven en werken?

Als HvA kunnen we hierin echt een voorbeeldrol vervullen

Afgelopen jaar steeg de HvA naar de vijfde plek op de SustainaBul, de ranglijst van duurzaamste hogescholen en universiteiten, dus we zijn goed op weg. De enorme aandacht voor de master Klimaatpsychologie bevestigt dat er vraag is naar oplossingen voor de klimaatproblematiek, zowel in het werkveld als bij studenten. Een recente enquête onder HvA-studenten toont aan dat meer dan 75 procent van hen zich zorgen maakt over de toekomst. We zien dat kennis, na geld, het eerste is wat studenten nodig hebben om verantwoorder te leven en werken.

Daarom vind ik dat we iedere student van de HvA via ons onderwijs een handelingsperspectief moeten bieden, zodat ze bij kunnen dragen aan de oplossingen voor de sociaal-ecologische vraagstukken waar we nog geen antwoord op hebben. Zo maken we samen de versnelling naar een verantwoorde en toekomstbestendige omgang met onze planeet en met elkaar.